EU’s personvernfordning (GDPR)

Consignor AS imøtekommer kravene i EU-personvernfordning, som trer i kraft 25.mai 2018. Forordningen stiller krav til hvordan Consignor innhenter, behandler og beskytter personopplysninger.

Les mer om GDPR i Consignor