Home · Consignor Platform · Effektivitet · Dataoverføring
Cost Tracking symbol

Consignor overfører forsendelsesdata automatisk

 

Consignor gjør forsendelsene dine digitale for å kunne overføre forsendelsesdata, bestille transport og motta returdata helt automatisk.

Se administrerende direktør Gary, forklare de grunnleggende funksjonene i Consignor

Se hvor lett denne nettbutikken overfører data fra Consignor til sine transportører.

 HVORDAN?

  • Consignor oppretter en digital versjon av forsendelsen.
  • Consignor overfører forsendelsesdataene til transportselskapet.
  • Consignor konsoliderer forsendelser med samme mottaker.

 HVORFOR?

  • Automatisk overføring av forsendelsesdata og bestilling av transport.
  • Du sparer tid fordi du slipper å skrive inn data manuelt.
  • Reduser antallet skrivefeil.
  • Øker datakvaliteten.
  • Du sparer penger på grunn av lavere tidsforbruk og flere vellykkede forsendelser.
  • Transportselskapene sparer tid, fordi du overfører riktige forsendelsesdata i henhold til spesifikasjonene deres – hver gang.
  • Hold oversikt over forsendelsene dine med returdata.

CONSIGNOR OVERFØRER FORSENDELSESDATA TIL TRANSPORTSELSKAPENE DINE

Når du oppretter forsendelser i Consignor, overføres forsendelsesdataene automatisk til transportselskapet i det formatet de krever. Når du har generert forsendelsen, kan du velge automatisk overføring av forsendelsesdataene til transportselskapet umiddelbart eller å overføre data i intervaller, f.eks. på et bestemt tidspunkt hver dag. Overføring av data i intervaller gjør det mulig å redigere forsendelsen etter at den er generert.

Se hele databasen med transportselskaper her.

 

BRUK TRANSPORTTJENESTEN DU ØNSKER

Uansett hvilke transporttjenester du velger fra de enkelte transportselskapene i Consignor, kan du være trygg på at Consignor overfører alle forsendelsesdata som transportselskapet trenger for den spesifikke tjenesten. På denne måten kan du bruke en kombinasjon av transporttjenester som passer til dine behov, uten å øke behandlingstiden for forsendelsene.

I tillegg kan du bruke Consignor Shipping Rules til å automatisk velge den beste transporttjenesten for hver enkelt forsendelse, basert på kriteriene dine.

 

CONSIGNOR KONSOLIDERER FORSENDELSENE DINE

Consignor konsoliderer automatisk pakkene som skal til samme destinasjon med samme transportselskap, ved å evaluere forsendelsene før forsendelsesdataene overføres. Dette er en fordel, fordi det å sende flere pakker sammen sparer penger og gir deg bedre oversikt over forsendelsene dine. Det blir også enklere med Track & Trace når pakker sendes sammen.

 

FÅ OVERSIKT MED RETURDATA

Consignor samler returdata fra transportselskapene dine (returdata støttes ikke av alle transportselskaper). Disse returdataene kan inkludere fraktpriser, fraktvolum og -vekt samt hendelser under frakt, f.eks. levering, skadet eller tapt forsendelse. Du kan sammenligne informasjon om pakkemål i returdataene fra transportselskapet med dine egne forsendelsesdata, f.eks. for å se om transportselskapets vekt avviker fra forsendelsesvekten du har registrert.

Du kan så evaluere disse avvikene for å vurdere om dette er noe du må gjøre noe med. For en mer effektiv Invoice Control, kan du bruke prisinformasjonen i returdataene for å se om transportselskapet fakturerer deg for forsendelsene som forventet, og sammenligne denne informasjonen med prisene som Consignor har beregnet.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dataoverføring i Consignor. Kontakt oss her.

 

Du finner også mer informasjon om dataoverføring i Consignor på Help Center.