Home · Consignor Platform · Kostnadskontroll · Fraktpriskalkulatoren
Cost Tracking symbol

Consignor beregner fraktprisene dine

Consignors fraktpriskalkulator viser deg den nøyaktige fraktprisen før du oppretter forsendelsen. Dette lar deg administrere den økonomiske biten av leveringsprosessen.

Watch Robert explain how the Freight Rate Calculator in Consignor works.

Sammenlign forhåndsberegnede fraktpriser med fakturerte priser fra transportselskapet med Consignors fraktpriskalkulator.

HVORDAN?

  • Fraktpriskalkulatoren i Consignor beregner fraktprisene dine basert på avtalene med transportselskapene.
  • Hent beregnet fraktpris før du bestiller forsendelsen.
  • De beregnede fraktprisene lagres i Consignor Portal.
  • Consignor kan eksportere fraktpriser til det systemet du ønsker.

HVORFOR?

  • Få en beregning av fraktprisen når du har behov for det.
  • Sammenlign forhåndsberegnede fraktpriser med transportselskapets priser.
  • Spar penger på frakt.
  • Få et grunnlag for forhandlinger med transportselskapene.

BEREGNING AV FRAKTPRIS I CONSIGNOR

Fraktpriskalkulatoren i Consignor beregner nøyaktig fraktpris basert på avtalen du har med det enkelte transportselskapet. Consignor tar seg av beregningen og gir deg en forventet fraktpris, uansett om prisavtalen er basert på avstand, geografiske soner, nasjonale/internasjonale forsendelser og/eller indekspriser.

Beregnet fraktpris vises for hver enkelt forsendelse før du bestiller frakten. Senere kan du enkelt sammenligne beregnet fraktpris med prisen som transportselskapet fakturerer i fakturarapporten i Consignor Portal.

 

BEREGNING AV FRAKTPRIS FRA TRANSPORTSELSKAPETS NETTJENESTE

Dersom transportselskapet har en tjeneste for beregning av fraktpris, kan Consignor koble seg til denne og hente din forhåndsdefinerte fraktpris basert på informasjonen som brukes for å opprette forsendelsen (avsender, mottaker, tjeneste, volum osv.). Vi lagrer denne informasjonen på samme måte som om Consignor hadde foretatt beregningen i sitt eget verktøy, slik at du oppnår de samme fordelene med tanke på rapporter osv.

 

CONSIGNOR EKSPORTERER FRAKTBEREGNINGENE

Når du bestiller en forsendelse i Consignor, blir den beregnede fraktprisen automatisk lastet opp til Consignor Portal og lagret for senere fakturakontroll. Du gjennomfører fakturakontroll ved hjelp av rapport- og statistikkverktøyet i Consignor Portal, slik at du kan sjekke at hver enkelt forsendelse er riktig fakturert av transportselskapet.

Dersom du har behov for å eksportere fraktprisberegningene til et annet system, f.eks. e-handels-, ERP- eller WMS-systemet ditt, kan Consignor gjøre dette via API eller Filedrop. På denne måten kan du fortsette å jobbe i kjernesystemet dere bruker, selv når du bruker fraktpriskalkulatoren.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om beregning av fraktpris i Consignor. Kontakt oss her.

 

Du finner også mer informasjon om beregning av fraktpris på Help Center.