Pakkevarsling gjør kundene mer fornøyde

Med Consignor kan du sende varsel til kundene om pakkene deres. Du må bare bestemme når og hvordan du vil sende varsel og hva varslene skal inneholde.

Gjør kundene mer fornøyde ved å sende dem varsler via Consignor.

HVORDAN?

  • Send varsler til kundene via SMS eller e-post.
  • Du bestemmer hva varslene skal inneholde, og hvordan og når de skal sendes.
  • Vi hjelper deg med å automatisere varslene.

HVORFOR?

  • Kundene forlanger informasjon og innsikt i leveringsprosessen.
  • Yt bedre kundeservice.
  • Reduser antallet kundehenvendelser om sporing.
  • Gjør kundene mer fornøyde.
  • Hold kundene oppdatert.
  • Muligheter til økt salg og flere kampanjer.

HVORDAN VARSLER I CONSIGNOR FUNGERER

Varsler til kundene genereres via Consignor Portal og kan genereres på flere måter:

E-post: Du kan sende tilpassede e-poster med informasjon til kunden. Vi hjelper deg med å konfigurere denne funksjonen i Consignor.

SMS: Du kan sende tilpassede SMS-er med informasjon til kunden. Vi hjelper deg med å konfigurere denne funksjonen i Consignor.

Eksportdata: Hvis du vil sende varslinger via ditt eget system og ikke via Consignor, er dette også mulig. Vi konfigurerer Consignor til å eksportere data fra Consignor Portal til systemet ditt, som så sender ut e-posten eller SMS-en med informasjon til kunden.

ANGI HENDELSER SOM UTLØSER VARSLER

Hvis du ønsker at spesifikke hendelser, som f.eks. bestillingsklikk på nettstedet, kjøp, utsending, utskrift, overføring osv., skal utløse varsel til kunden, kan vi hjelpe deg med å konfigurere dette i Action Center. På denne måten kan du sende varsler som er relevante for kundenes adferd og handlinger.

BESTEM UTFORMINGEN AV VARSLENE

Det er helt opp til deg hvordan varslene til kundene dine skal se ut og hva de skal inneholde. Innholdet i et varsel kan f.eks. være bestillingsbekreftelser, ekstratilbud, kurs, konkurranser, Track & Trace osv. Når du har bestemt varslenes innhold og utforming, hjelper vi deg med å redigere dem. På denne måten kan du ha full kontroll over hvilke meldinger du sender ut, og du får muligheten til å gjøre kundene oppmerksomme på kampanjer og lignende.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om varsler i Consignor. Kontakt oss her.

 

Du finner også mer informasjon om varsler i Consignor på Help Center.