Home · Consignor Platform · Kvalitetskontroll · Consignor Inbound
Cost Tracking symbol

Consignor gjør intern distribusjon lettere

Consignor Inbound er ideell hvis du har store volum med innkommende forsendelser, som må distribueres internt til forskjellige avdelinger og ansatte. Innkommende forsendelser fra forskjellige transportselskaper samles i Consignor via skanning av pakkene eller ny merking.

HVORDAN?

  • Consignor Inbound registrerer alle innkommende forsendelser.
  • Registreringen skjer via skanning av etiketten eller påføring av ny etikett.
  • Skann og dokumenter innkommende forsendelser med Scan App.

HVORFOR?

  • Oversikt over innkommende forsendelser.
  • Reduserer antallet pakker som går tapt internt.
  • Enkel intern distribusjon.
  • Intern Track & Trace.
  • Varsle ansatte om at pakken deres er på vei.
  • Enklere planlegging av arbeidsoppgaver som avhenger av innkommende forsendelser.

HVORDAN CONSIGNOR INBOUND FUNGERER

Innkommende forsendelser registreres i Consignor ved å skanne etiketten eller sette på en ny, intern etikett. Når forsendelsen er registrert i Consignor, blir den interne mottakeren varslet på e-post eller SMS om at forsendelsen er på vei fra varemottaket. Hvis du bruker Scan App eller en annen skanneløsning for Consignor Inbound, blir skanningene automatisk lastet opp til Consignor Portal, slik at både varemottaket og den interne mottakeren enkelt kan spore forsendelsen underveis.

Det er lurt å bruke Scan App til intern distribusjon av pakker, da dette gir dokumentasjon på enkelthendelser for forsendelsen, f.eks. levert til mottaker, skade på emballasje eller mislykket levering. 

HVORDAN KOMME I GANG MED CONSIGNOR INBOUND

Konfigurasjon og pris for Consignor Inbound avhenger av antallet forsendelser som selskapet distribuerer internt, og eventuelle andre behov som Consignor Inbound må oppfylle. Derfor må vi bli litt bedre kjent med selskapet ditt før du kan komme i gang med Consignor Inbound.

Ta kontakt med salgsteamet vårt, slik at vi kan finne den beste løsningen for deg og gi selskapet ditt et pristilbud på Consignor Inbound. Du finner all relevant kontaktinformasjon her.

 

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål om Consignor Inbound. Kontakt oss her.