Home · Consignor Platform · Kvalitetskontroll · Datavalidering
Cost Tracking symbol

Datavalidering og informasjon sikrer kvalitet i leveringsprosessen

Datavalidering i Consignor hjelper deg med å oppdage feil, for eksempel i adresser, før du sender ut pakkene. Samtidig blir informasjon om forsendelsene lagret i Consignor, noe som hjelper deg med å holde oversikt over forsendelsene dine.

Consignor hever kvaliteten på leveransene dine med datavalidering og oversikt over forsendelser i Consignor Portal.

HVORDAN?

 • Consignor validerer alle forsendelsesdata, inkludert mottakeradresse og krav fra transportselskapet.
 • Consignor Portal samler all informasjon om forsendelsene dine.
 • Consignor Portal er skybasert, og du kan logge på fra alle vanlige nettlesere.

HVORFOR?

 • Reduser antallet mislykkede forsendelser.
 • Fyll ut riktig fraktinformasjon.
 • Spar penger.
 • Få oversikt over forsendelsene dine.
 • Rask Track & Trace.
 • Visualiser avvik mellom fraktprisene.
 • Fraktinformasjonen danner grunnlag for forhandlinger med transportselskapene.

HVORDAN DATAVALIDERING I CONSIGNOR FUNGERER

Når du genererer en forsendelse i Consignor, vil systemet automatisk validere alle data om forsendelsen, for å sikre at informasjonen er riktig og komplett. For eksempel vil Consignor sjekke at mottakeradressen eksisterer og at informasjonen om forsendelsen stemmer overens med valgt transportprodukt. Denne datavalideringen sikrer kvalitet i leveransen, fordi feilaktig informasjon vil oppdages mens forsendelsen genereres.

CONSIGNOR PORTAL SAMLER INFORMASJON OM FORSENDELSENE DINE

Alle data som genereres i Consignor er automatisk tilgjengelig i Consignor Portal – i alle standard nettlesere.

I Consignor Portal kan du spore pakkene dine, se beregnet fraktpris og sortere data etter forsendelsesstatus. I tillegg gir Consignor Portal muligheten til å generere rapporter til bruk i forbindelse med fakturakontroll, geografiske videresendingsmønstre, populære transportselskaper osv. Du kan inkludere og ekskludere informasjon i rapportene etter eget behov, og eksportere alle rapporter til Excel. Du har tilgang til følgende rapporter i Consignor Portal:

 

 • Forsendelsesrapport:
  Oversikt over forsendelsens leveringsstatus fra lager til mottaker.
 • Pakkerapport:
  Oversikt over pakkens leveringsstatus fra lager til mottaker.
 • Statistikkrapport:
  Kjør statistikk for forsendelsene dine (nummer, vekt, mislykket osv.), transportselskaper (produkt, tildeling, priser osv.), levering (type, adresse, land osv.) og mye mer.
 • Radarrapport:
  Oversikt over pågående forsendelser som ikke er levert.
 • Returrapport:
  Oversikt over returnerte forsendelser.
 • Gjenbruksrapport:
  Oversikt over gjenbrukspaller.
 • Fakturarapport:
  Oversikt over avvik mellom forventede fraktpriser og transportselskapets fraktpriser.

 

Dersom du vil ha en oversikt over forsendelser som må distribueres internt i selskapet, kan du kombinere Consignor Portal med Consignor Inbound. Les mer om Consignor Inbound her.

Consignor Portal fungerer utmerket sammen med Consignors gratis skanneverktøy Scan App, som lar deg bruke smarttelefonen din til å skanne pakker. Les mer om Scan App her.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om datavalidering eller Consignor Portal. Kontakt oss her.