Home · Consignor Platform · Merverditjenester · Consignor Shipping Rules
Cost Tracking symbol

Consignor velger den beste leveringsmetoden

Med Consignors Shipping Rules kan du automatisere selskapets fraktregler og sikre at du alltid velger den beste leveringsmetoden for forsendelsene dine.

Se oss forklare Consignor Shipping Rules.

Hvordan?

  • Definer fraktregler for selskapet ditt.
  • Automatiser selskapets fraktregler.
  • Consignor sjekker reglene og velger den beste leveringsmetoden for hver enkelt forsendelse, før etiketten skrives ut.

Hvorfor?

  • Du bruker alltid den beste leveringsmetoden for forsendelsene dine.
  • Du kan utnytte transportselskapenes styrker på en bedre måte.
  • Du reduserer fraktkostnadene dine.
  • Det er enklere for lagerpersonalet, ettersom de slipper å huske og manuelt administrere fraktreglene.
  • Det er enklere å skrive ut etiketter automatisk.

Hva er Consignor Shipping Rules?

Consignor Shipping Rules er en funksjon i Consignor som lar deg automatisere selskapets fraktregler og sikre at du alltid velger den beste leveringsmetoden for forsendelsene dine. Med dette systemet slipper lagerpersonalet å huske og administrere selskapets fraktregler, noe som kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave. Ved å automatisere fraktreglene kan du i tillegg redusere fraktkostnadene, utnytte transportselskapenes styrker på en bedre måte og skrive ut fraktetiketter automatisk, fordi du ikke må bestille transporten manuelt og så skrive ut riktig etikett for forsendelsen.

Hvordan det fungerer

Du definerer fraktreglene direkte i Consignor, f.eks. «Velg det billigste fraktalternativet», «Gi spesifikke forsendelser til et spesifikt transportselskap» osv. Du kan kombinere reglene slik det passer best for virksomheten din. Consignor sjekker reglene og velger den beste leveringsmetoden for hver enkelt bestilling, før fraktetiketten skrives ut. På denne måten slipper du å lure på om du har valgt den riktige fraktmetoden. I stedet vil Consignor automatisk velge det beste alternativet hver gang. Consignor Shipping Rules er i bunn og grunn en XML-fil med dine regler og preferanser. Denne XML-filen kan plasseres på det konfigurasjonsnivået du foretrekker, og du kan bruke forskjellige regler for ulike leveringssteder og avsendere. Du kan endre reglene når som helst, enten selv eller med assistanse fra vår kundeservice.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om Consignor Shipping Rules. Kontakt oss her.

 

Du finner også mer informasjon om Consignor Shipping Rules på Help Center.