Consignor gjør det enklere å frakte farlig gods

Consignor gjør det enklere for deg å frakte farlig gods, fordi systemet skriver ut de nødvendige dokumentene automatisk og overfører alle relevante data til transportselskapet.

Hvordan

  • Automatisk utskrift av dokumentasjon for farlig gods.
  • Nettkatalog over farlig gods.
  • Integrering med DG Office.

Hvorfor?

  • Gjør det enklere å sende farlig gods.
  • Sikrer riktig dokumentasjon.
  • Enkel integrering.
  • Automatisk utskrift av alle fraktdokumenter for forsendelser med farlig gods.

Dangerous Goods i Consignor

Farlig gods er forsendelser som inneholder f.eks. eksplosive, lettantennelige, giftige, smittefarlige, radioaktive eller korrosive stoffer og gjenstander. Når du sender farlig gods, må du dokumentere alle detaljer om forsendelsen til transportselskapene, slik at de vet hvordan de skal håndtere godset. Dokumentasjon om farlig gods må overholde strenge juridiske standarder som kan være forvirrende og tidkrevende. Derfor kan det være en stor fordel å automatisere denne prosessen via Consignor.

Consignor skriver automatisk ut de nødvendige dokumentene og overfører dataene til transportselskapet. Du kan bruke Dangerous Goods i Consignor uavhengig av transportselskap og forsendelsens leveringssted. Den automatiske prosessen utføres via en integrering med DG Office (fra DGM) som sørger for at beskrivelser og dokumentasjon om farlig gods alltid er oppdatert, slik at forsendelsene dine kan sendes trygt. DG Office-integreringen styres via Consignors integreringsmodul. For å bruke Dangerous Goods må du skaffe deg en DG Office-lisens fra en DGM-partner.

Hvordan det fungerer

Du må først tilknytte deg en DGM-partner og skaffe deg en DG Office-lisens for sending av farlig gods. Consignor kan hjelpe deg med å finne en DGM-partner hvis du ikke har en fra før. Når du har fått lisens, er det enkelt å konfigurere forbindelsen mellom Consignor og DG Office.

Du oppretter artikler om farlig gods via brukertilgangen til nettkatalogen i DG Office, som fungerer som en database for og validering av ditt farlige gods. Consignor samler automatisk informasjon om ditt farlige gods fra DG Office via artikkelnummeret som du fyller ut eller importerer (f.eks. fra ERP-systemet) til Consignor-installasjonen din. Dette sparer deg for timevis med arbeid, fordi du ikke må fylle ut dokumentene manuelt hver gang du skal sende farlig gods. Samtidig vil den innebygde valideringen sikre deg mot bøter og ulykker.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om Dangerous Goods i Consignor. Kontakt oss her.

 

Du finner også mer informasjon om Dangerous Goods på Help Center.