Home · Consignor Platform · Merverditjenester · Ship Advisor
Cost Tracking symbol

Vis relevante leveringsalternativer i nettbutikken

50 % av forbrukere på nett forlater nettbutikker på grunn av manglende leveringsalternativer. Ship Advisor i Consignor hjelper deg med å oppfylle kundenes behov for relevante leveringsalternativer i nettbutikken din.

Se hvordan Ship Advisor fungerer i denne korte videoen.

HVORDAN?

  • Ship Advisor er en nettjeneste som kommuniserer med nettbutikken din via API.
  • Systemet beregner relevante leveringsalternativer basert på innholdet i handlekurven og leveringsadressen.
  • Ship Advisor er integrert i nettbutikken din.

HVORFOR?

  • Enkel integrering.
  • Viser leveringsalternativer i henhold til kundenes behov.
  • Øk salget på nett.
  • Få lojale kunder.
  • Oppdatert med de nyeste fraktprisene.

HVA ER SHIP ADVISOR I CONSIGNOR?

Ship Advisor er en verktøykasse i Consignor som gir deg muligheten til å vise de beste leveringsalternativene på betalingssiden i nettbutikken din. Ship Advisor sammenligner leveringsalternativene basert på leveringsadresse og innholdet i handlekurven. Relevante leveringsalternativer er et viktig kriterium for kundene når de velger nettbutikk. På denne måten kan du gjøre kundene fornøyde og lojale overfor nettbutikken din, samtidig som du øker nettsalget ditt.

 

Ship Advisor informerer kunden om leveringskostnaden og -tidspunktet for det enkelte alternativet. Dermed kan kunden selv velge det leveringsalternativet som passer best.

HVORDAN DET FUNGERER

Ship Advisor er integrert med betalingsprosessen i nettbutikken og beregner egnede leveringsalternativer for kundene, basert på transportselskapene du har i Consignor.

Ship Advisor er en del av Consignor-programvaren, men den fungerer separat fra Consignor. Ship Advisor kommuniserer med nettbutikken via API for å hente informasjon om innholdet i handlekurven, leveringsadresse, transportselskapene dine og hvordan bestillingen bør pakkes. Deretter beregnes kundens mulige leveringsalternativer. De beregnede leveringsalternativene sendes umiddelbart tilbake til nettbutikken via API, og kunden kan nå velge det leveringsalternativet som passer best.

Ship Advisor kan også integreres med andre systemer. Hvis du er grossist og må beregne fraktpris på forespørsel, kan du gjøre dette i ERP-systemet vårt.

HENTESTEDER, FRAKTPRISER OG EGNE LEVERINGSSTEDER

Transportselskapene dine tilbyr kanskje forskjellige leveringsalternativer avhengig av f.eks. geografi og tjenestenivå. Ship Advisor holder orden på alle alternativene og presenterer kun de relevante alternativene for kunden. Samtidig blir kunden informert om fraktprisen for de forskjellige alternativene. Prisen beregnes på grunnlag av din egen kontrakt med transportselskapet, og du kan enkelt legge inn rabatter eller avgifter for tilleggstjenester.

I tillegg gir Ship Advisor deg den perfekte muligheten til å gjøre din egen fysiske butikk til et hentested eller introdusere din egen frakttjeneste i ditt lokale område. I den forbindelse kan Scan App i Consignor hjelpe deg med skanning og sporing av forsendelsene. Les mer om Scan App her.

 

Klikk her for å lese mer om de tekniske kravene for implementering av Ship Advisor i din nettbutikk i Help Center.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om Ship Advisor i Consignor. Kontakt oss her.