Datasikkerhet i Consignor

Cybersikkerhet og beskyttelse av kundedata har høyeste prioritet hos Consignor. Consignor AS imøtekommer kravene i EU-personvernfordning. Forordningen stiller krav til hvordan Consignor innhenter, behandler og beskytter personopplysninger.

Consignor sin Terms of Use (Data Processing Agreement) etterlever General Data Protection Regulation (GDPR), og alle kunder som har akseptert denne gjennom bruk av plattformen, er dekket.

Les mer om GDPR i Consignor og last ned Consignors Terms of Use