Den nye funksjonen gjør det mulig å anonymisere forsendelsesdata, slik at du kan følge personverndirektivet, uten å ødelegge presisjonen i forsendelsesstatistikken din.

Med EUs personverndirektiv (GDPR), som trådte i kraft i mai 2018, har alle registrerte personer rett til å be selskapet om å fjerne all informasjon om dem, for eksempel navn og adresser på forsendelser i Consignor.

I slike tilfeller kan anonymiseringsfunksjonen være nyttig. Den anonymiserer opplysninger på forsendelsesnivå, slik at de ikke kan spores tilbake til den opplysningene gjelder. Dermed defineres ikke lenger disse opplysningene som personopplysninger, men danner fortsatt et tilstrekkelig grunnlag for forsendelsesstatistikken. På denne måten kan du følge personverndirektivet til punkt og prikke, men likevel ha full oversikt over forsendelseshistorikken din.

Her forklarer vi hvordan du anonymiserer en enkeltforsendelse


Tekst av Consignor redaksjonen, news@consignor.com

Vi vil holde deg oppdatert på levering. Følg Consignor på linkedin logo