Consignor er en ledende leverandør av Delivery Management-programvare, og kombinerer sin omfattende kunnskap om transport og logistikk med utmerket programvarearkitektur og -design. Programvaren har verdens største transportørbibliotek, og gir kundene tilgang til transportørene som best oppfyller behovene deres.

Consignor-plattformen håndterer millioner av forsendelser hvert år, og gjør det mulig for våre mer enn 10 000 kunder å velge den beste løsningen for sine forsendelser. Kundene er alt fra små nettbutikker til store, multinasjonale selskaper. Consignor setter sin ære i å lytte til kundene og vokse sammen med dem, både geografisk og med tanke på hvordan de kan oppfylle sine behov. Consignor er representert med egne datterselskaper i Norden, UK og USA.

Med over 160 ansatte og en omsetning på 19 millioner euro i 2018, har Consignor vokst til å bli en av de største leverandørene av Delivery Management-programvare.

 

Til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Oslo sentrum søkes:

Nordic Client Aquisition Lead

Consignor forfølger en tydelig vekststrategi, både i etablerte og nye markeder.  Markedet for selskapets produkter og tjenester er også i vekst, ikke minst som en konsekvens av at stadig flere aktører og leverandører innen handelsnæringene etablerer og satser betydelige ressurser på egen netthandel. En effektiv og moderne logistikk og distribusjon er i denne sammenheng en nøkkelfunksjon.

For å styrke organisasjonens kapasitet og evne til å overvåke markedet, fange opp nye aktører og rekruttere nye kunder har vi besluttet å etablere Client Aquisition som en ny funksjon i selskapet. Du får ansvaret for å følge markedet i den nordiske regionen. En tilsvarende stilling vil bli etablert for å dekke UK/US.

Du vil følge utviklingen i markedet og aktuelle bransjer og løpende kartlegge nye potensielle kunder. Du vil ta initiell kontakt for å avklare interesse og potensiale hos de mest aktuelle. I nært samarbeid med salgsavdelingen i de respektive landorganisasjonene vil du levere prospects av høy kvalitet for videre oppfølgning.

For Consignor som en moderne IT og SW virksomhet er det naturlig at du følger markedet og kartlegger potensielle kunder gjennom aktivt bruk av digitale kanaler; e-post, web, sosiale medier (LinkedIn mfl.) Den personlige kontakten og evnen til å bygge nettverk og relasjoner er allikevel avgjørende for å tilføre nødvendig innsikt og merverdi, og dermed skape gode resultater for selskapet.

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse, gjerne innen økonomi, marketing, kommunikasjon, IT. Noe erfaring fra stilling innen salg, marketing, analyse/research er ønskelig.

Vi vil legge avgjørende vekt på personlige egenskaper. Dine ambisjoner og passion må komme klart til syne. Kreativitet og forretningsforståelse, kombinert med initiativ og struktur er andre viktige elementer. Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper er avgjørende for å lykkes.

Vi tilbyr en utfordrende stilling og gode utviklingsmuligheter i et veldrevet selskap med høy trivsel.  

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte vår rådgiver Rolf K. Nilsen i BackerSkeie, telefon 901 000 77.

Søknad med CV bes sendt innen 25. september 2019 via «Din Karriere» på www.backerskeie.no.


Text by Consignor, news@consignor.com

We will keep you updated on delivery. Follow Consignor on linkedin logo