Sindre Landevåg, Get Inspired

Vi er nå i stand til å tilby våre kunder en raskere og mer nøyaktig levering, og vi gjør færre feil pga nye lagerrutiner og softwareløsninger som automatiserer prosessene og gjør dem forutsigbare.

Sindre Landevåg
Adm. dir., Get Inspired

 

Vi er nå i stand til å tilby våre kunder raskere levering

 

Raskere levering, enklere lagerrutiner og bedre kontroll er bare noen av fordelene som nettbutikken Get Inspired opplevde da de optimaliserte sitt lager. Få inspirasjon til hvordan du kan optimalisere ditt lager, og hvorfor dette er viktig, i denne artikkelen.

Den norske nettbutikken Get Inspired hadde behov for å optimalisere sitt lager for å kunne håndtere en økende mengde ordre. Nye lokaler, lagerinventar og softwareløsninger var endel av optimaliseringen hos Get Inspired, ifølge adm. dir. Sindre Landevåg:

«Vi flyttet til et nytt og større lager, og investerte samtidig i softwareløsninger som ga oss full oversikt over både lagerflyt og forsendelser, alt i et system. Vi trengte også nytt inventar på lageret for å sikre effektive lagerprosesser; hyller, plastbokser, plukkvogner etc, som ble installert etter en analyse av vår produktportefølje.»

Ifølge logistikkeksperten Lager & Industrisystemer (LIS) er det viktig at firmaer vedlikeholder og oppdaterer sine logistikksystemer kontinuerlig for å møte kundenes og fremtidens krav. Alt dette samtidig som at lagerdriften holdes så effektiv som mulig. Dette sikrer ikke bare regelmessige, men lavere og mer forutsigbare logistikkostnader, noe som igjen gir konkurransefortrinn når et firma opererer med lave marginer. Get Inspired bruker programvareplattform Consignor til sine utsendelser, som effektivt samler hele forsendelsesprosessen fra lageret til sluttkunde i et enkelt system, og dermed spare Get Inspired til å bruke unødvendig tid på å sende pakker.

Les LIS’ sine 7 tips til hvordan man kan optimalisere sitt lager.

Lageroptimalisering gir fordeler for alle aktørene i verdikjeden, noe Get Inspired også opplever.

Fordeler for alle

Selv om Get Inspired følte seg tvunget til å optimalisere lageret sitt for å kunne håndtere den økende mengden med ordre ga optimaliseringen også mange fordeler.

«De ansatte har fått en enklere arbeidsdag. De beveger seg over kortere avstander enn før, og plukker og pakker 12 ordre av gangen. Tidligere ble alle ordre plukket en og en. Det er også enklere å lære opp nye ansatte i våre rutiner siden disse er mer overkommelige nå. Dette gjør logistikken vår skalerbar, noe som er en stor fordel ved f.eks Black Friday når vi leier inn ekstra bemanning,» sier Sindre Landevåg, og deler de ekstra fordelene ved lageroptimalisering:

«Vi er nå i stand til å tilby våre kunder en raskere og mer nøyaktig levering, og vi gjør færre feil pga nye lagerrutiner og softwareløsninger som automatiserer prosessene og gjør dem forutsigbare.»

Dette er viktige konkurransefortrinn, og logistikk burde derfor være en naturlig del av alle firmaers bedriftsstrategi, ifølge LIS.

«Logistikk er en kritisk del av driften, og bør prioriteres så høyt som mulig. Dette betyr at alle firmaer som har et lager, uavhengig av størrelse og antall ansatte, kan oppnå konkurransefortrinn ved å optimalisere lagerflyten, konkluderer markedssjef hos LIS, Steffen Larvoll.


Tekst av: Consignor redaksjonen, news@consignor.com

Vi vil holde deg oppdatert på levering. Følg Consignor på  linkedin logo

Get Inspired og Lager & Industrisystemer:

  • LIS er en norsk logistikktilbyder, og hjelper firmaer med konkurransedyktige logistikkløsninger.
  • LIS er den norske representanten for det tyske logistikkfirmaet SSI Schäfer.
  • Get Inspired har siden oppstarten i 2009 hatt en eventyrlig vekst.

Fakta:

Consignor