Roar Sommer, St. Olavs Hospital

Tidligere har Logistikksenteret ved sykehuset måttet erstatte verdien av pakker som har forsvunnet, men etter at vi innførte Consignor Inbound har vi ikke hatt behov for å erstatte en eneste pakke. Det har skjedd at pakker har blitt borte nå også, men da har vi kunnet spore dem internt i systemet og klart å finne den igjen.

Roar Sommer
Logistikksjef, St. Olavs Hospital

 Logistikk mellom liv og død

For et sykehus kan riktig og hurtig levering av medisiner og utstyr utgjøre forskjellen på liv og død. Derfor tok logistikksjef Roar Sommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim tok i bruk Consignor inbound med intern sporing av pakker.

«Vi kunne heller ikke leve med en situasjon der våre folk i mottaket ble gjort ansvarlig for pakker som ble borte under levering! Dette er et veldig stort sykehus og flere ganger har pakker forsvunnet i interntransporten. I de fleste tilfeller dukket pakkene riktignok opp, men fra tid til annen forble de sporløst borte.”

”Tidligere har Logistikksenteret ved sykehuset måttet erstatte verdien av pakker som har forsvunnet, men etter at vi innførte Consignor Inbound har vi ikke hatt behov for å erstatte en eneste pakke. Det har skjedd at pakker har blitt borte nå også, men da har vi kunnet spore dem internt i systemet og klart å finne den igjen,” sier Sommer.

Alt av varer som bestilles til St. Olavs Hospital, enten det er medisinsk utstyr eller annet, går innom sykehusets logistikksenter. I løpet av en dag mottas mellom 100 og 150 pakker fra posten, budbiler eller godsleverandører.

Avdelingen får hver dag telefoner med spørsmål om pakker fra sentrene på sykehuset. Da ser man raskt om den er kommet, ekspedert videre, eller på vei ut.

Logistikksenteret brukte Consignor-plattformen til utsendelse av pakker og kunne med minimale kostnader utvide dette til å bli en inbound-løsning.


Tekst av: Consignor redaksjonen, news@consignor.com

Vi vil holde deg oppdatert på levering. Følg Consignor på linkedin logo

St. Olav:

  • Basert i Trondheim, Norge
  • Mottar daglig opp mot 150 pakker som skal distribueres internt
  • Tapte pakker er uakseptabelt, og innkomne pakker kan bety forskjellen på liv og død

Fakta:

  • Oversikt over innkomne sendinger
  • Interndistribusjon
  • Sporing
  • SMS eller epostvarsling
  • Scan App
  • Consignor Portal
Consignor