Sterk etterspørsel av logistikkbygg over hele Norden resulterer for tiden i et rekordlavt antall ledige bygninger og tomter. Dette medfører bla økte leiepriser i og rundt Oslo, noe som igjen var temaet for frokostmøtet «Logistikkeiendom», 15. november 2018 på Kolbotn. Denne artikkel oppsummerer de viktigste trendene fra dagen.

I samarbeid med Lager og Industrisystemer, Consafe, og andre logistikkleverandører, holdt Consignor frokostmøtet «Logistikkeiendom». Her fikk deltagerne et innblikk i de eksterne driverne som norske logistikkbedrifter må forholde seg til når de skal tilpasse driften sin til de nye rammevilkårene.

De tre siste årene har nordiske eiendomsaksjer med fokus på detaljhandel falt 3 prosent, mens logistikksektoren har steget 19 prosent i løpet av det siste året alene, grunnet økende fokus på netthandel. Sentraliseringen av større lager på Østlandet har ført til at markedet begynner å gå tom for egnede tomter, samtidig som at mange eksisterende bygg ikke er egnet til å håndtere den særegne vareflyten som netthandel krever. Dette betyr at nye områder utenfor Oslo har blitt populære for plassering av lager.

“De fleste nyetableringer skjer nå i aksen Gardermoen til Moss, hvor tilgang til infrastruktur som flyplass, havn og motorvei veier tungt. Her finnes det flere gamle bygg som kan passe ulike typer leietakere, men også tomter som gir muligheten for nybygg. Leieprisene er konkurransedyktige og mer plass gjør det mulig for leietakeren å bygge ut og vokse, uten å måtte flytte på seg. Områder som Hurum og Drammen opplever også en tilvekst, noe som bare vil tilta når nytt tunnelløp over Oslofjorden er på plass,” sier Steffen Larvoll fra Lager og Industrisystemer og fortsetter:

”Andre faktorer som kollektivtransport for ansatte, nærhet til nøkkelkunder, krav til leveringstid, høy grad av returer og høy grad av stykkgodsleveranser spiller inn i både plassering, men også hva slags oppsett man ønsker å ha på lageret.”

Alternative løsninger
Selv om nye områder utenfor Oslo blir brukt, vurderes også alternative løsninger for mangel på tilgjengelige logistikkeiendommer.

”Vi tror at bransjen i større grad vil søke flere ting. Man vil kanskje søke å få flere direkte vareveier ut til kunde. Nå har man hatt konsentrasjon med alt inn til et sted, og da vil man kanskje spre det med mer ruting direkte så langt det går. Også er det en trend at man vil ha mye mer fokus på teknologi. Man er fortsatt i en tidlig fase rundt automasjon.” sier Geir Berg, Partner i Flowchange

En teknologi man vil se mer av i fremtiden, er Artificial Intelligence (AI), som for eksempel kan beregne hvordan en ny lagerplassering kan påvirke utgående vareflyt.

”AI-baserte modeller kan brukes til å anslå bl.a leveringstid. Hvis man vil se effekten av å bruke andre transportører eller en ny plassering av lageret, kan AI beregne hvordan endringen vil påvirke f.eks. den totale leveringstiden basert på reelle, historiske forsendelsesdata. På denne måten kan AI være et godt verktøy for å forbedre utgående vareflyt,» sier Lars Ritland, Project Manager AI, Consignor.

Stadig flere nettaktører deler lager, og dette vil vi bare se mer av i fremtiden.

”Netthandel krever tre ganger så mye plass som tradisjonell butikklogistikk. Det vil si at jo mer netthandel vi holder på med, jo større bygg trenger vi, og jo lenger unna sentrum må vi etablere lagrene. Det meste tyder på at vi får en splitt nå, at man får større lager lenger unna Oslo sentrum. Også får man mindre hubber i Oslo sentrum som et hentepunkt for den økte netthandelen. Og netthandel er primært rettet mot forbrukermarkedet.” avslutter Steffen Larvoll.

Fakta


Tekst av Consignor redaksjonen, news@consignor.com

Vi vil holde deg oppdatert på levering. Følg Consignor på  linkedin logo